Ibong Adarna Resource Website

Kabanata 20: Gabay na Tanong

Gabay na tanong :

  • Bakit naga nagagalit si Donya Leonora tuwing binibisita siya ni Don Pedro ?
  • Sino ang tunay na mahal ni Donya Leonora ?
  • Ano ang naramdaman ni Don Pedro sa kanyang pagalis?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Mga larawan

Nagpagaling kay Don Fernando

Mga Pahina sa Resource Website

%d bloggers like this: